Rhododendron 'PJM Regal’ / Różanecznik 'PJM Regal’

Różaneczniki z grupy P.J.M. można sadzić zarówno w półcieniu, pod koronami drzew o głębokim, palowym systemie korzeniowym, jak i w miejscach słonecznych, ale osłoniętych od wiatru. W pełnym słońcu rośliny zawiązują więcej pąków kwiatowych, a krzewy są bardziej zwarte i gęste. Krzewy wymagają kwaśnego podłoża (pH poniżej 5,5). Jeśli odczyn podłoża w miejscu sadzenia jest wyższy, najlepiej przekopać górną warstwę gleby z mieszaniną kwaśnego torfu oraz przekompostowanej kory sosnowej. Krzewy nadają się do uprawy w ogrodach przydomowych, japońskich, na wrzosowiska, najlepiej się prezentują sadzone w grupach lub w kompozycjach z innymi różanecznikami.